> > Apakah Muslim Menyembah Ka'bah?

Apakah Muslim Menyembah Ka'bah?

Posted on Sunday, October 28, 2012 | 1 Comment


Apakah Muslim Menyembah Ka'bah?


Pertanyaan: 
Saat Islam Melarang menyembah berhala mengapa Muslim menyembah dan sujud ke Ka'bah dalam sholat mereka? 

Jawaban
Ka'bah adalah kiblat yaitu arah Tubuh Muslim selama mereka sholat. Adalah penting untuk dicatat bahwa walaupun Muslim menghadap ke Ka'bah selama sholat, mereka tidak menyembah Ka'bah. Muslim menyembah dan sujud kepada tidak yang lainnya selain kepada Allah. 

Disebutkan dalam Surah Baqarah: 
"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. ..." [Al-Qur'an 2:144] 


1. Islam Menjaga Persatuan
Misalnya, jika ada sekelompok Muslim ingin shalat, bukan tidak mungkin ada yang ingin menghadap ke utara, sementara beberapa lagi ingin menghadap selatan. Dalam rangka untuk mempersatukan mereka dalam menyembah Allah yang Maha Esa, Muslim, dimanapun mereka berada, diminta untuk hanya menghadap ke satu arah yaitu ke Ka'bah. Jika beberapa Muslim tinggal di barat dari Ka'bah mereka menghadap ke timur. Demikian pula jika mereka tinggal di timur dari Ka'bah mereka menghadap ke barat. 


2. Ka'bah adalah Pusat Dunia pada peta
Muslim adalah orang yang pertama menggambarkan peta dunia. Mereka menggambarkan pete tersebut dengan menggambakn selatan diatas dan utara dibawah. Ka'bah ada di tengahnya. Kemudian kartografer(pen-penggilan kepada orang yang membuat peta) barat menggambar peta dengan membalikkannya utara diatas dan selatan di bawah. Namun, Alhamdullilah Ka'bah tetap di tengah(pusat) dari peta dunia. 


3. Tawaaf mengelilingi Ka'bah untuk mengindikasikan Keesaan Tuhan.
Ketika sekelompok Muslim pergi ke Masjidil Haram di Mekkah, mereka melakukan Thawaf atau membentuk lingkaran mengelilingi Ka'bah. Perbuatan ini melambangkan kepercayaan dan penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, karena, sama seperti lingkaran yang memiliki satu pusat, ibadah pun demikian, Hanya Allah(SWT) sebagai pusat penyembahan.


4. Hadis dari Umar (Semoga Allah meridhainya) 
Mengenai batu hitam, hajrul aswad, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Oleh Umar bin Khattab r.a sahabat Nabi Muhammad (SAW), 

Menurut kitab Sahih Bukhari, Volume 2, buku Haji, bab 56, No. 675. Umar (semoga Allah meridhainya) berkata, "Saya tahu bahwa kamu adalah sebuah batu yang tidak dapat bermanfaat dan tidak merugikan. Jika aku tidak melihat Nabi (SAW) menyentuh dan menciummu, saya juga tidak akan menyentuh dan menciummu ". 


5. Orang berdiri di atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan.
Pada masa Nabi, orang bahkan berdiri di atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan atau penggilan untuk sembahyang. Tanyakan lah kepada orang yang memfitnah bahwa Muslim menyembah Ka'bah; Penyembah yang mana yang berdiri diatas penyembahnya?

Comments:1

 1. "ADANYA KA'BAH ADALAH CIRI
  AGAMA DARI ALLAH"
  Berikut adalah ayat-ayat dalam
  Perjanjian Lama yang memuat
  kata "Kaabah" menurut
  terjemahan Indonesia lama :
  1Raj 8:42 karena
  kedengaranlah kelak
  kepadanya dari hal nama-
  Mu yang mahamulia dan
  dari hal tangan-Mu yang
  mahakuasa dan dari hal
  lengan-Mu yang terkedang
  itu, maka apabila ia datang
  akan meminta doa dalam
  "kaabah" itu,
  1Raj 6:5 Dan pada dinding
  rumah keliling (tawaf mengitari
  kaabah)
  diperbuatkannya beberapa
  bilik, yaitu keliling pada
  dinding rumah "kaabah" dan
  tempat firman, dan
  diperbuatkannya dia dengan
  tingkat-tingkat berkeliling.
  Ezr 3:6 Dari pada bulan
  yang ketujuh sehari bulan
  itu mulailah mereka itu
  mempersembahkan korban
  bakaran (ibadah kurban) kepada
  Tuhan,
  jikalau belum dibubuh
  segala alas "kaabah Tuhan"
  sekalipun.
  Maz 28:2 Dengarlah kiranya
  akan seru doaku apabila
  aku berteriak kepada-Mu
  (labbaik allah),
  apabila aku menadahkan
  tanganku (berdoa) ke tempat
  :kaabah-Mu" yang suci itu.
  Maz 84:6 Berbahagialah
  orang yang kuatnya adalah
  dalam Engkau, dan hatinya
  adalah pada jalan raya ke
  "kaabah-Mu".
  Maz 65:5 Berbahagialah
  orang yang telah Kaupilih
  dan yang Kauhampirkan
  akan mendiami halaman-
  Mu; bahwa kami akan
  dikenyangkan dengan
  kesedapan rumah-Mu dan
  dengan kesucian "kaabah-
  Mu".
  Hag 2:16 Maka sekarang,
  hendaklah kiranya kamu
  memperhatikan hal itu dari
  pada hari ini dan yang
  sudah lalu, dahulu dari
  pada batu ditumpangkan di
  atas batu (batu misfa,hajar
  aswad) pada "kaabah
  Tuhan".
  Yes 44:28 Firman-Ku akan
  hal Koresy: Bahwa ialah
  gembala-Ku, iapun akan
  melakukan segala kehendak-
  Ku, serta titahnya kepada
  Yeruzalem kelak: Hendaklah
  engkau dibangunkan pula,
  dan kepada "kaabah":
  Hendaklah dibubuh kaki
  tembokmu.
  Zak 6:12 dan katakanlah ini
  kepadanya: Demikianlah
  firman Tuhan serwa
  sekalian alam, bunyinya:
  Bahwasanya adapun orang
  yang bernama Pucuk
  (pamungkas,penghujung,akhiran)
  itu, Ia
  itu akan tumbuh kelak dari
  dalam tempat-Nya dan
  Iapun akan membangunkan
  "kaabah Tuhan"!
  Yes 56:5 Bahwa kepada
  mereka itu juga Aku akan
  mengaruniakan di dalam
  "kaabah-Ku" dan di sebelah
  dalam pagar tembok-Ku
  suatu tempat dan suatu
  nama yang baik dari pada
  nama segala anak laki-laki
  dan perempuan (yangg Terpuji);
  suatu
  nama yang kekal, yang
  tiada terhapuskan,
  Kukaruniakan kepada
  masing-masing kelak.
  Yes 2:2 Maka akan jadi
  pada hari yang terkemudian
  bahwa bukit "kaabah Tuhan"
  ditetapkan di atas
  kemuncak segala gunung
  dan ditinggikan terlebih dari
  pada segala bukit, maka
  segala bangsapun akan
  berkerumun kepadanya.
  Zak 6:13 Bahkan, Iapun
  akan membangunkan
  "kaabah Tuhan" dan
  berpakaikan perhiasan dan
  bersemayam di atas takhta-
  Nya dan memegang
  perintah, dan Iapun akan
  jadi Imam di atas takhta-
  Nya, dan bicara selamat
  (aram=Shalom,arab=Salam,Islam)
  akan ada di antara
  keduanya itu.
  Ayat-ayat diatas tadi semuanya
  memuat kata "Kaabah",
  sekaligus Nubuat akan adanya
  Utusan yang dari suatu
  bangsa,yang akan memuliakan
  Kerajaan Allah.dengan
  memakmurkan dan melestarikan
  peribadatan Nabi-nabi
  moyangnya di Ka'bah Beit_Ileh.
  Kesemuanya itu tergenapi oleh
  Nabi Muhammad dan
  Ummatnya,yg senantiasa
  mensucikan Ka'bah hanya untuk
  beribadah memuliakan Allah
  semata.
  "MOHON BAGI AGAMA YANG
  TIDAK PUNYA KA'BAH, JANGAN
  NGAKU-NGAKU AGAMA YANG
  BENAR DARI ALLAH _ _ !!!"
  BILA MEREKA
  MENGHINA,,,,BERSABARLAH.
  MAKLUMI KARENA MEREKA
  MENGIMANI AJARAN YANG
  DIBUAT MANUSIA.
  BUKAN DARI ALLAH TUHAN
  SEGALA MANUSIA DAN ALAM
  SEMESTA.
  BILA MENDAPAT HIDAYAH
  MENERIMA ISLAM SEPERTI PAUS
  DAN PARA USKUP DI
  VATIKAN,MAKA SAMBUTLAH
  MEREKA DENGAN PENUH
  KECINTAAN.

  ReplyDelete

Powered by Blogger.