> > Kemasyarakatan: Patriarkh Yahudi

Kemasyarakatan: Patriarkh Yahudi

Posted on Saturday, February 4, 2012 | No Comments


BAGIAN II: KEMASYARAKATAN
PATRIARKH YAHUDI

patriarkh adalah istilah umum yang didefinisikan sebagai seorang pria yang bertindak mengepalai sebuah keluarga besar... diambil dari kata pater (πάτερ) yang berarti "bapak" dan arkon (άρχων) yang berarti "pemimpin"... patriarkh Yahudi dikenal 3 orang, yaitu Avrah'am, Yitskhaq, Ya'aqov atau dalam translasi latin Indonesia dikenal sebagai Abraham (Abraham), Ishak (Isaac), Yakub (Jacob)...

AVRAH'AM, YITSKHAQ, YA'AQOV

Avrah'am secara etimologi diambil dari Bahasa Ibrani, "avrah'am" (אברהם) yang artinya "bapak yang penyayang" atau "bapak yang dirahmati"... Avrah'am diperkenalkan mula-mula oleh Alkitab dan diimani oleh 2 agama besar selain Yahudi; yaitu Kristen (Abraham) dan Islam (Ibrahim)...

menurut Alkitab, Avrah'am dipanggil Elohim dari kota Ur, Mesopotamia, ke negeri Kanaan (sekarang Palestina), sekitar tahun 2000 SM, di sana beliau mengadakan perjanjian:

Avrah'am diminta mengakui bahwa Yahweh adalah Tuhan dan otoritas tertinggi satu-satunya dan universal, dan untuk itu Avrah'am akan diberkati dengan keturunan yang tak terhitung banyaknya

kehidupannya yang dikisahkan dalam Kitab B'resyit pasal 11–25 dapat mencerminkan berbagai fondasi tradisi Yudaisme...

nama aslinya adalah Avram (אברם) yang dalam Torah berarti "bapak yang terpuji", kemudian diberi nama oleh Tuhan sebagai Avrah'am yang artinya "bapak yang dikasihi-Nya" (אב av = bapak/abi; רהם reham = kasih/rahmat)....

belakangan dalam hidupnya, beliau dikenal dengan nama Avrah'am, seringkali disebut pula sebagai Av Hamon Goy'im (אב המנ גים) yang artinya "bapak dari banyak bangsa" meskipun dalam bahasa Ibrani kata ini tidak mempunyai arti harfiah...

agama Yahudi memandang Avrah'am sebagai salah satu leluhur mereka dalam patriarkhnya dan Elohim sering menyatakan diri-Nya sebagai "Elohe Avrah'am, Elohe Yitskhaq, Velohe Ya'aqov", seperti ketika Adonay menyatakan diri kepada Nav Mosyeh di padang belantara di Midian:

וַיֹּאמֶר, אָנֹכִי אֱלֹהֵי אָבִיךָ, אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אֱלֹהֵי יִצְחָק, וֵאלֹהֵי יַעֲקֹב; וַיַּסְתֵּר מֹשֶׁה, פָּנָיו, כִּי יָרֵא, מֵהַבִּיט אֶל-הָאֱלֹהִים
wayyo'mer 'anoki elohe avika elohe avrah'am elohe yitskhaq velohe ya'aqov wayyaster mosyeh panayv ki yare mehabit el-ha'elohim

"Lagi Ia berfirman: "Akulah Eloha ayahmu, Eloha Avrah'am, Eloha Yitskhaq, dan Eloha Ya'aqov" Lalu Mosyeh menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Elohim" (Syemot 3: 6)

dalam kehidupan spiritualnya, terdapat momen-momen terpenting yang pengaruhnya besar sekali, yaitu di antaranya:

1. Berdo'a untuk keselamatan kota Sodom

dalam cerita mengenai Nav Lot (salah satu navi yang diutus kepada masyarakat homoseksual di kota Sodom dan Gomorrah), Avram muncul ketika ia memohon pada Yahweh untuk tidak menghancurkan Sodom, dan dijanjikan bahwa bila ada sepuluh orang benar di kota itu, kota itu tidak akan dimusnahkan, diabadikan dalam Kitab Beresyit pasal 18 ayat 16-33...

cerminan dari kisah yang amat indah, ketika Avram berdo'a tidak untuk diri pribadi sendiri, tetapi juga untuk kebaikan manusia secara umum... hal ini diwujudkan dalam haggadah ketika merayakan Hari Raya Pesakh (Paskah) dengan sajian matsah (מוציא) yaitu "Pengucapan Berkat Matsah"...

2. Haggar dan Yisyma'el

Sara (istri Avrah'am) tidak dapat mengandung (mandul), janji Tuhan bahwa keturunan Avrah'am akan mewarisi tanah perjanjian tampak seperti mustahil... sesuai dengan kebiasaan saat itu, Sara memberi hamba perempuannya yang bernama Haggar kepada Avram...

ketika Haggar mengandung anak Avram, dia menjadi sombong dan merendahkan Sara.. Sara mengusirnya ke padang gurun dan Haggar dijanjikan bahwa keturunannya akan menjadi sangat banyak, "sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya".. maka Haggar kembali dan anaknya Yisyma'el adalah keturunan Avram yang pertama...

pewaris Avrah'am adalah Yitskhaq (Ishaq), putra Avrah'am dari istrinya yang mandul, Sara... Yitskhaq itu menikahi Rivqah dan memiliki 2 putra; Yesya'u dan Ya'aqov... Ya'aqov itulah bapak moyang Israel patriarkh ketiga setelah Avrah'am dan Yitskhaq, yang disebut Yisyra'el...

3. Perjanjian Galluth atau Khitan (Sunat)

nama Avrah'am diberikan pada Avram pada waktu yang sama dengan perjanjian galluth (Sefer Beresyit pasal 17) yang dipraktekkan dalam agama Yahudi dan Islam sampai hari ini... galluth artinya "buang", yaitu tradisi berkhitan (sunat)...

sekarang Avrah'am dijanjikan bukan saja keturunan yang banyak, melainkan juga bahwa keturunan ini akan berasal dari Sara, dan juga bahwa negeri di mana ia tinggal akan menjadi milik keturunannya... perjanjian ini dipenuhi lewat Yitskhaq, walaupun Adonay berjanji bahwa Yisyma'el akan menjadi bangsa yang besar pula...

perjanjian galluth (tidak seperti janji-janji lainnya) memiliki dua sisi dan bersyarat: bila Abraham dan keturunannya memenuhi janji mereka, TUHAN akan menjadi Tuhan mereka dan memberi mereka negeri tersebut...

4. Ujian iman Avrah'am (Penyembelihan Yitskhaq)

beberapa waktu setelah kelahiran Yitskhaq, Avrah'am diperintahkan Tuhan untuk mengorbankan Yitskhaq di gunung Moria... Avrah'am meskipun berat hati tetap mematuhi perintah Adonay dengan menyembelih anaknya yang ditunggu-tunggu kehadirannya dari Sara... sebelum Avrah'am sempat menggorok leher Yitskhaq, beliau dicegah seorang malaikat dan ia mengorbankan seekor domba jantan...

sebagai imbalan akan kepatuhannya ini ia menerima janji lain bahwa ia akan membuat keturunannya "sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut" dan bahwa mereka "akan menduduki kota-kota musuhnya"...

KEDUABELAS PUTRA ISRAEL

adapun Ya'aqov (Yisyra'el) menikahi 2 istri (Le'ah dan Rakhel) dan mengawini 2 gundiknya (Zilpah dan Balhah) dan dikaruniai 12 putra dan seorang putri, keduabelas putra inilah menjadi suku-suku Israel di masa mendatang (berikut dengan translasi Indonesia):
 1. Istri 1 yaitu Le'ah (לאה) atau Lea:
 2. Re'uven (ראובן‎) atau Ruben
 3. Syim'on (שמעון) atau Simon
 4. Levi (לוי) atau Lewi
 5. Yehudah (יהודה) atau Yehuda
 6. Yisysakhar (יששכר) atau Isakhar
 7. Z'vulun (זבולן) atau Zebulon, putri: Dinah (דינה) atau Dina, Istri 2 yaitu Rakhel (רחל) atau Rahel:
 8. Yosef (יוסף) atau Yusuf
 9. Ben Yamin (בנימין) atau Benyamin, Gundik 1 yaitu Bilhah (בלהה) atau Bilha:
 10. Dan (דן) atau Dan
 11. Naftali (נפתלי) atau Naftali, Gundik 2 yaitu Zilpah (זלפה) atau Zilpa:
 12. Gad (גד) atau Gad
 13. 'Asyer (אשר) atau Asyer

Leave a Reply

Powered by Blogger.